Home
   

Прес-реліз

26-27 березня 2013 року у м.Страсбурзі відбулися консультації на високому рівні з питань реформування органів прокуратури в Україні. Украінській делегаціі були презентовані стандарти Ради Європи з питань організаціі та функціонування прокуратури. Також були обговоренні принципи, які повинні бути закладені в основу майбутньоі реформи органів прокуратури України.

Під час консультацій високого рівня Генеральний секретар Торнбьйорн Ягланд, Генеральний директор з прав людини та верховенства права Філіпа Буайа, Секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт та керівництво Європейського суду з прав людини провели також двосторонні зустрічі з українською делегацією, до складу якої увійшли Генеральний прокурор Украіни Віктор Пшонка, Перший заступник Голови Верховної Ради Ігор Калетник та Радник Президента Украіни Андрій Портнов.

Зважаючи на прийняття у 2012 році сучасного Кримінального процесуального кодексу України та запевнення з боку представників української влади продовжувати правові та інституційні реформи у сфері кримінального судочинства, а також маючи на увазі, що прокуратура відіграє велику роль у цій царині, Рада Європи пропонуватиме Україні повноцінну підтримку, з метою реформування органів прокуратури в повній відповідності до стандартів Організації. Таке співробітництво відбуватиметься, зокрема, в рамках проекту «Підтримка реформи системи кримінальнноі юстиціі в Україні», який впроваджується Радою Європи завдяки фінансовому сприянню Уряду Данії.

Консультації завершилися узгодженням дій, які необхідно буде найближчим часом здійснити з метою створення нової правової бази для роботи органів прокуратури в Україні. 

26-27 марта 2013 в Страсбурге состоялись консультации на высоком уровне по вопросам реформирования органов прокуратуры в Украине. Украинско делегации были представлены стандарты Совета Европы по вопросам организации и функционирования прокуратуры. Также были обсуждены принципы, которые должны быть заложены в основу майбутньои реформы органов прокуратуры Украины.

Во время консультаций высокого уровня Генеральный секретарь Торнбьйорн Ягланд, Генеральный директор по правам человека и верховенства права Филиппа Буайе, Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт и руководство Европейского суда по правам человека провели двусторонние встречи с украинской делегацией, в состав которой вошли Генеральный прокурор Украини Виктор Пшонка , Первый заместитель Председателя Верховной Рады Игорь Калетник и Советник Президента Украини Андрей Портнов.

Учитывая принятие в 2012 году современного Уголовного процессуального кодекса Украины и заверения со стороны представителей украинской власти продолжать правовые и институциональные реформы в сфере уголовного судопроизводства, а также имея в виду, что прокуратура играет большую роль в этой области, Совет Европы будет предлагать Украине полноценную поддержку, с целью реформирования органов прокуратуры в полном соответствии со стандартами Организации. Такое сотрудничество будет происходить, в частности, в рамках проекта «Поддержка реформы системы криминальннои юстиции в Украине», который внедряется Советом Европы благодаря финансовому содействию Правительства Дании.

Консультации завершились согласованием действий, которые необходимо будет в ближайшее время осуществить с целью создания новой правовой базы для работы органов прокуратуры в Украине.

English version
Фотоальбом

Офіс Представника Генерального секретаря Ради Європи в Україні: тел.: +380 44 425 02 62